بیان روان در علوم قرآن
58 بازدید
ناشر: میثم تمار
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان روان در حوزه علوم قرآن با هدف تعریف و جایگاه علوم قرآنی و بیان ساده کلیه مباحث علوم قرآنی نوشته¬شده¬است. بیان روان شامل مباحثی از جمله نزول قرآن، شیوه نزول وحی، اولین و آخرین آیات نازل شده، مکی و مدنی بودن آیات، خصوصیات سور مکی و مدنی، تواتر قرآن، جمع آوری قرآن، اختلاف قرائت، رسم الخط قرآن، اعجاز، مصونیت از تحریف، محکم و متشابه، تفسیر برای، تفسیر و تاویل، شان نزول، حروف مقطعه، م‍‍‍ثل، تشبیه، کنایه، سجده قرآن، اسماء قرآن، اسامی سوره ها، برخی تقسیمات در سوره های قرآن، فواصل آیات، تناسب بین آیات و سوره ها، سوگند در قرآن، خطاب¬های قرآن، ظواهر آیات، تبیان کل شیء، کتابت قرآن، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، منطوق و مفهوم. در انتهای این کتاب به مباحث مختلف تجویدی پرداخته شده¬است. این کتاب توسط آموزش و پرورش به عنوان کتاب کمک رشد دبیرستانهای کشور شناخته شد و موفق به اخذ لوح تقدیرو جایزه گردید. بیان روان درسال 1376 توسط انتشارات میثم تمار و به قطع وزیری، در325 صفحه به چاپ رسیده است و تاکنون چاپ پنجم را گذرانده است.
آدرس اینترنتی