کشکول بهاالدین محمد بن حسین (شیخ بهاء) با ترجمه روان و فهرست موضوعی
58 بازدید
ناشر: نیلوفرانه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کشکول نوشته مرحوم مغفور شیخ بهاء است. اصل کتاب عربی بوده و البته ترجمه فارسی شده است. با توجه به نواقص ترجمه های فعلی، تصمیم بر این شد این کتاب با ترجمه¬ایی روان منتشر شود. اکنون تمام پنج دفتر این کتاب با دقت بسیار ترجمه گردیده و فهرست موضوعی برای محققان و نیز فهرست شعراء به آن افزوده شده¬است. در مقدمه این کتاب زندگی¬نامه شیخ بهاء وبایسته¬های ترجمه صحیح و نیز ویژگی¬های این ترجمه آمده¬است. این کتاب با قطع وزیری، در 896 صفحه به سال 1390 توسط انتشارات نیلوفرانه با جلد گالینگوربه چاپ رسیده است. بخش¬های اصلی کتاب (مقدمه ناشر، مقدمه مترجم، دفتر اول، مقدمه مؤلف، دفتر دوم، دفتر سوم، دفتر چهارم، دفتر پنجم، فهرست موضوعى، فهرست شعرا، فهرست منشورات مترجم.)
آدرس اینترنتی