تجوید قرآن
48 بازدید
ناشر: نیلوفرانه
نقش: نویسنده
شابک: 964-7760-69-8
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب تجوید قرآن قبل از بحث اصلی، به مباحثی در باره اعجاز قرآن، ‌اوصاف قرآن، ‌تعلم و تعلیم قرآن، فضیلت قرائت و ‌آداب قرائت پرداخته¬است. درمباحث اصلی کتاب، موضوع تجوید و اهمیت آن و نیز انواع قرائات، اقسام حروف عربی،‌ علامات حروف، لحن و اقسام آن، مخارج حروف، تشریح دستگاه تکلم، صفات حروف، صفات لازم، صفات عرضی،‌ احکام میم و نون ساکنه، ادغام، ‌اظهار،‌ اخفا، اقلاب، غنه، مد و قصر، سکت، وقف، احکام¬هاء، خلط و مزج، صله میمی¬¬، استعاذه، بسمله و تکبیر مورد بحث قرار گرفته¬است. تجوید قرآن با قطع رقعی در 156 صفحه به سال 1385 توسط انتشارات نیلوفرانه منتشر شده است.
آدرس اینترنتی