مبانی تشیع در منابع تسنن
50 بازدید
ناشر: اسوه
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-542-218-7
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب مبانی تشیع در منابع تسنن، کتابی کاملا بی¬طرفانه از مبانی اعتقادی و عملی شیعه و سنت است. هدف از نگارش این کتاب توجه تازه مسلمانان و نیز کسانی که در پی انتخاب مذهبی بین مذاهب اسلامی هستند، به واقعیت های در منابع اهل سنت که متاسفانه توسط آنان مغفول مانده است می¬باشد. این کتاب شامل بخش¬های ویژه¬¬ای است که مهمترین آنها عبارت¬اند از: امام علی و اهل بیت در منابع اهل سنت، تاریخ ‌تشیع، عصمت، دانش غیب، امام مهدی، ابوطالب، اصحاب، لعن، دیدن خدا، تحریف، بدا، رجعت، تقیه، شفاعت، توسل، تبرک، یاری خواستن از غیر خدا، زیارت قبر، گریه بر مردگان، جشن ولادت، نذر، حی علی خیر العمل، مسح یا شستن پا، تکتف، ‌بسمله، آمین، قرائت عزائم در نماز، قنوت، صلوات، سجده بر تربت، جمع میان دو نماز، ‌نماز شکسته، ‌نماز تراویح، روزه در سفر و ‌ازدواجموقت می¬باشد. مبانی تشیع در منابع تسنن با قطع وزیری، در 448 صفحه به سال 1388 توسط انتشارات اسوه به چاپ رسیده است و اکنون مراحل ترجمه به عربی را می گذراند. این کتاب به درخواست مرکز کامپیوتری علوم اسلامی یکی از منابع نرم افزارهای آن مرکز می باشد.
آدرس اینترنتی